Loading...

Eğitim Etkinlikleri

Kimetsan Grubu'nda;

Yaptığı iş, ürün şartlarını etkileyen, yöneten ve doğrulayan tüm personelin,

 •  • Çalışmasını daha verimli ve etkin kılmak,
 •  • Sağlıklı ve güvenli bir ortam temin etmek,
 •  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,
 •  • Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
 •  • Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek,
 •  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak amacıyla, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, sistem oluşturulması ve periyodik olarak uygulanmaları için faaliyetler planlanmakta, personelin firma içinde ve dışında aldığı bu eğitimlerin etkinlikleri değerlendirilmektedir.

Eğitim konuları:

 •  • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen eğitimler:
  •   • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
  •   • İş kazaları, yaralanma ve meslek hastalıkları sebepleri, korunma teknikleri
  •   • İşyerindeki riskler, iş ekipmanlarının ve kişisel koruyucuların güvenli kullanımı
  •   • Yasal mevzuatlar, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
  •   • İşyerinde temizlik, düzen ve güvenli ortam ve sistemleri kurma
  •   • Uyarı işaretleri ve kimyasal maddelerle ortaya çıkan riskler
  •   • Yangın olayı ve yangından korunma
  •   • İlk yardım, kurtarma konularını kapsamaktadır.
 •  • Proses ve Performans Geliştirilmesi kapsamında verilen eğitimler:
  •   • Yasal (Ulusal ve Uluslar arası) Mevzuatlar kapsamında etkileşim çalışmalarını
  •   • Birimlerin ihtiyaçlarından ve taleplerinden ortaya çıkan çalışmaları
  •   • Yeni personel alımı sonucu ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarını
  •   • Yeni ekipmanların alımı ve kullanımı sonucu ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarını
  •   • Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarını
  •   • Müşteri talepleri sonucu ortaya çıkan geliştirme çalışmalarını
  •   • Yönetim Sistemlerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarını kapsamaktadır.

Kimetsan Grubu Olarak Verdiğimiz Konferans/Sempozyum/Workshoplar

12 Ağustos 2009 ASO Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Yönetmeliği/REACH Tüzüğü/CLP Tüzüğü Eğitimi (Konuşmacı)
26-27 Haziran 2008 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre” konulu AB Müktesebatı Uluslararası Semineri “REACH ve Atık Yönetimi” 2. Oturum Başkanlığı
21 Kasım 2007 Çankaya Üniversitesi Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi (Sempozyum)
17-19 Mayıs 2006 2006 Boya/Paint 6. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Fuarı Avrupa Topluluğu VOC (Uçucu Organik Maddeler) Direktifleri, REACH Projesi ve EPA Kurallarının Türk Boya, Mürekkep, Vernik Sanayicisine ve Kullanıcılarına Getirdiği Engeller ve Kısıtlamalar (Konuşmacı)

22-23 Eylül 2004 NASA- Cape Canaveral Florida-Amerika 2004 NASA-C3P International P2 Workshop

Kimetsan Grubu Olarak Yayınladığımız Makaleler

Özensoy E., Oxenford C.A., Avrupa Topluluğu VOC (Uçucu Organik Maddeler) Direktifleri, REACH Projesi ve EPA Kurallarının Türk Boya, Mürekkep, Vernik Sanayicisine ve Kullanıcılarına Getirdiği Engeller ve Kısıtlamalar, VI. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi Sunumu, İstanbul, 2006.
Özensoy E., Martins S., Uluslararası VOC Uygulamalarının Getirdiği Kısıtlamalar ve Su Bazlı Akrilik Modifiye Poliüretan Boyalarının Önemi, II. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi Sunumu, 1997.
Oxenford C. A, Özensoy E., Kimetsan Aerospace and Defence Coatings Ltd., Pulling Performance and Pollution Prevention Together, 2006 International Workshop on Pollution Prevention and Sustainable Development, NASA, FLORIDA (USA) 2006.
Özensoy E., D45-AMS Coatings - A Revolutionary, Environmentally Friendly Technology, International Pollution Prevention Workshop Joint Partners In Pollution Prevention Partnering For Success, NASA, Florida (USA), 2004.
Özensoy E., Oxenford C. A., Öztürk N., A Proven Aerospace and Military Waterborne Coating Technology, Aerospace Coating Removal and Coatings Conference, Amerikan Hava Kuvvetleri , Colorado Springs (ABD), 2003.
Özensoy E., Oxenford C. A., A Proven Waterborne Coating, Society Of Allied Weight Engineers Inc., Texas, 2001.
Ozensoy E. and Martins W., Kimetsan Advanced Nanotechnological Waterborne Coatings, 2007 F-16 Corrosion Technology Interchange Meeting (CTIM), Lockheed Martin Aeoronautics - American Air Force, Fort Wort, January 17-18, 2007, TEXAS (USA)
Özensoy E., Oxenford C. A., Öztürk N., NEW DEVELOPMENTS, A Proven Aerospace and Military Waterborne Coating Technology, VI. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi Sunumu, İstanbul, 2006.