Loading...

Anahtar Teslimi Kimya Tesisleri Kurulumu

• Gaz Üretimi / Gaz Arıtma

 • - Islah Etme
 • - Kısmi Oksidasyon
 • - Doğal Gaz İşleme
 • - Fiziksel Gaz Yıkama
 • - Kimyasal Gaz Yıkama
 • - Artık Gaz Temizleme ve Claus Prosesi
 • - Disülfürizasyon
 • - Dinitrasyon
 • - Toz Giderme

• Gazlardan Petrokimyasallara

 • - Metanol
 • - Propilen
 • - Dimetil Eter

• Gazlardan Petrokimyasallara

 • - Gazdan Dizele

• Petrokimyasallar

 • - Bütadien
 • - Tereftalik Asit
 • - Ftalik Anhidrit
 • - Phthalic Anhydride

• Metanolden Kimyasallara

• Polymerler

 • - Poliesterler
 • - Poliamid
 • - PEN
 • - Kopolimerler
 • - PAN (Poli Akrilonitril)
 • - Termoplastik Elastomerler
 • - Biopolimerler
• Biyoyakıtlar
 • - Biyoetanol
 • - Biyodizel

• Gıda ve Oleo Kimyasallar

 • - Gliserin Üretimi
 • - Yağ Alkolleri
 • - Sıvı ve Katı Yağ Rafinasyonu
 • - Yağlı Tohumlar
 • - Degumming (Sakızlaşma Giderme)

• Atık Su Arıtma

 • - Katı hammaddelerden sentez gazı ve yakıt gazının üretilmesi ve ikincil hammaddelerden sentez ve yakıt gazlarının üretimi
 • - Katı, sıvı, macun kıvamında ve tehlikeli gaz atıkların yanı sıra kanalizasyon ve endüstriyel çamurun ısıl işlemleri

• Diğer Kimyasal Tesisler

 • - İnorganik Kimyasallar
 • - Organik Kimyasallar
 • - Saf Kimyasallar