Loading...

Üçlü Sorumluluk Taahüdü

Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) programı kimya sanayinde uygulanan bir taahhüttür. Bu program sayesinde işletmede yapılan faaliyetlerin daha güvenli, daha karlı ve gelecek nesilleri düşünerek, daha çevreci olması sağlanmaktadır. Üçlü Sorumluluk, insan, çevre ve güvenlik ile kimya sanayinin bağlantı köprüsüdür. Bu program ülkemizde Türkiye Kimya Sanayiciler Derneği tarafından uygulanmaktadır. Kimetsan Grubu, Üçlü Sorumluluk taahhüdünü 15 Mart 1996 tarihinde imzalamıştır. Bu taahhüt ile hammaddeden lojistiğe, üretimden depolamaya kadar faaliyetlerin her aşamasında insan ve iş sağlığını, çevrenin korunmasını ön plana çıkarmaktadır.

Kimetsan Grubu bu taahhüt ile:

  • • Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin çevreye, insan sağlığına ve teknik emniyete etkilerini en aza indirmek hedefiyle seçer.
  • • Üretimde kullandığı proseslerin çevreye, insan sağlığına ve teknik emniyete etkilerini en aza indirmek hedefiyle seçer.
  • • Hammadde ve enerji kaynaklarının kullanımında tasarrufu garantiler.
  • • Yeni proses ve teknolojiler ile atık miktarının düşümünü ve de oluşan atıkların yasal çerçeveler içinde bertaraf edilmesini hedefler.
  • • Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında çevreye ve insan sağlığına zararsız çalışmaları destekler.