Loading...

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İSG POLİTİKAMIZ;

  • Şirket bünyesinde hammaddelerin girdi kontrollerinin yapılması, depolanması, kullanımı, üretimi ve kalite kontrollerinin yapılması, paketlenmesi ve sevk edilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde malzemelerin ve ekipmanların kullanımı, taşınması, depolanması ve istiflenmesinden kaynaklanacak; etkileşim, yaralanmaları önlemek, bu tehlikeler ile ilgili risklerin ortadan kaldırılmasını veya risklerin minimize edilmesini sağlamak
  • Üretim sırasındaki birbiri ile geçimsiz kimyasalların bir arada kullanılmasından kaynaklanacak patlama ve yangın risklerini önlemek
  • Elektrik çarpması; kaynak sıçraması, vb İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri için önceden tedbir alarak risklerin ortadan kaldırılmasını veya risklerin minimize edilmesini sağlayarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak
  • Yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek
  • Yasal sorumlulukların yerine getirilmesinin yanı sıra değişen iş ve yasa ihtiyaçlarını karşılamak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini etkin ve verimli bir şekilde sürekli iyileştirmek
  • Hem doğrudan şirket personelini hem de tedarikçi, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlulukları hakkında bilgilendirmek
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirmek
  • Şirket bünyesinde İSG risk sonuçları ve İSG hedeflerine bağlı olarak gerekli kaynak ihtiyacını sağlamak
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İş Sağlığı ve Güvenliği tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak