Loading...

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ;

• Müşteri istek ve beklentilerine cevap verecek, ihtiyaç olan hammadde ve ürünleri ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak karşılamak

• Tüm çalışanlara kalite bilincini yayarak, tam anlamıyla benimsenmesini ve ekip çalışması ruhunu aşılamak ve ayrıca verimliliğin ve kapasite kullanımının arttırılmasını sağlamak

• Yapılan bu faaliyetleri kalite yönetim sistemine uygun gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için çalışmak

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

• Şirket bünyesinde hammaddelerin temini ve girdi kontrollerinin yapılması, depolanması, kullanımı, üretimi ve kalite kontrollerinin yapılması, paketlenmesi ve sevk edilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde, gerekli risk analizlerinin yapılarak, tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevreyi korumak, kirlenmenin önlenmesini sağlamak ve çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek

• Faaliyetler sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek

• Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak

 Hem doğrudan şirket personelini hem de müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve ziyaretçilerimizi çevre sorumlulukları hakkında bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak

• Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek

 

İSG POLİTİKAMIZ;

 Şirket bünyesinde hammaddelerin girdi kontrollerinin yapılması, depolanması, kullanımı, üretimi ve kalite kontrollerinin yapılması, paketlenmesi ve sevk edilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde malzemelerin ve ekipmanların kullanımı, taşınması, depolanması ve istiflenmesinden kaynaklanacak; etkileşim, yaralanmaları önlemek, bu tehlikeler ile ilgili risklerin ortadan kaldırılmasını veya risklerin minimize edilmesini sağlamak

•  Üretim sırasındaki birbiri ile geçimsiz kimyasalların bir arada kullanılmasından kaynaklanacak patlama ve yangın risklerini önlemek

 Elektrik çarpması; kaynak sıçraması, vb İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri için önceden tedbir alarak risklerin ortadan kaldırılmasını veya risklerin minimize edilmesini sağlayarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak

 Yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek

 Yasal sorumlulukların yerine getirilmesinin yanı sıra değişen iş ve yasa ihtiyaçlarını karşılamak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini etkin ve verimli bir şekilde sürekli iyileştirmek

 Hem doğrudan şirket personelini hem de tedarikçi, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlulukları hakkında bilgilendirmek

 Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirmek

 Şirket bünyesinde İSG risk sonuçları ve İSG hedeflerine bağlı olarak gerekli kaynak ihtiyacını sağlamak

 Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İş Sağlığı ve Güvenliği tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak