Loading...

Buhar Fazı Korozyon Önleme (VCI) Ürünleri


BUHARLAŞARAK MULTİMETAL KORUYUCU ÖZELLİK SAĞLAYAN VCI TABLETLER VE SAŞETLERİN KULLANIM VE DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

VCI ile korunmuş metal yüzey

Tablet ağırlıkları 0.90-1.10 Gr /Tablet ve yaklaşık 0.5 m2 yüzeye etkindir. Eğer korunacak yüzey 0.5 m2 den çok az fazla olsa bile ikinci tablet konulmalıdır. Bakır, pirinç ve diğer bakır alaşımları durumunda koruma filmi 8 Angstron dolayında ultra ince olduğu için koruma alanı yaklaşık 1 m2 yüzeye çıkar. Korunacak yüzey çok hassas ise emniyet açısından kullanım dozu iki misline çıkarılmalıdır. Ambalajın hacimli olması durumunda, VCI konsantrasyonu gereksinimi 60 mg/litre olarak hesaplanmalıdır. Hacimli uygulamalarda VCI saşetlerin kullanılması daha ekonomiktir. Çok sıcak bölgelerde buhar fazına geçen moleküllerin miktarı artacağı için ambalaj malzemesi buna göre seçilmelidir. Kimetsan VCI Tabletlerin ve Saşetlerinin nem absorbe edici saşetlerle birlikte kullanılması idealdir. Tabletlerin aktiviteleri ağızları termal olarak kapatılmış geçirgenlik özelliği olmayan torbalarda en az 5 yıldır. Eğer torbalar mikroporoz olarak bile geçirgenlik özellikleri varsa tabletin buhar fazındaki (süblimleşme) kayıpları nedeniyle çözünmesi hızlanır. Koruma ilk 30 saniyede oluşmaya başlar ve metalin üzerinde Angstron mertebesinde bir film oluşur ve gözle görülmez. Koruyucu film oluştuktan sonra buhar fazındaki moleküllerin reaksiyonu durur. Ancak yüzey film hasarında tekrar reaksiyon başlar. Dolayısıyla buhar fazında yeterli VCI konsantrasyonu olduğu müddetçe koruma süreklidir. Buhar fazı reaksiyonu nedeniyle oluşan film metalin her tarafını mükemmel bir şekilde korumaya alır.

Maksimum koruma için tabletlerin metal yüzeye mesafesi 35 cm yi geçmemelidir. Bu mesafe ne kadar yakın olursa koruma o kadar çabuk olur. Tabletler yaklaşık min % 96 Aktif VCI ihtiva eder ve 50 adetlik cam ambalajlarda kullanıma sürülmektedir. Bu ambalajlar -25°C ile 40 °C arasında depolanabilir ancak sürekli buhar fazında dengede olduğu için mümkün olabilecek en serin yerde muhafaza edilmelidir.

Korozyon İnhibitörleri (Her türlü) Teknik Bilgiler:

1) VCI lı Koruyucu Torba (NCS 8140 27 007 8999)

  Mühimmat - Yedek Parça için Koruyucu Torba

Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle Oto Yedek Parça ve Elektronik Devreleri vb. gibi alanlarda etkindir.

Tipi Çok Amaçlı Universal
Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası
Ambalaj 25 kg lık karton kutuda
Depolama Ömrü 3 yıl

 2) VCI lı Ambalaj Kağıdı (NCS 8135 27 007 9000)

  Buhar Fazlı Korozyon İnhibitörüyle kaplanmış Ambalaj Kağıdı

Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle Oto Yedek Parçaları vb. gibi alanlarda etkindir.

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası
Ambalaj 25 kg lık PE li karton kutuda
Depolama Ömrü 3 yıl

SEKA standartlarına göre her türlü ambalaj kağıdı yapılabilmektedir.

VCI lı PE, PP, Poly Amid ambalaj malzemeler de üretilmektedir.

VCI Tablet ve VCI Saşet (kesecik) uygulamalarında PE, PP ve Poly Amid ambalaj malzemeleri doğrudan VCI uygulamasız olarak kullanılabilir. Buharlaşan VCI malzemeler tarafınca adsorbe edilir. Dolayısıyla VCI lı malzemeler oluşur.

 3) VCI lı Tablet Multimetal (NCS 6850 27 007 8995)

  Buharlaşarak Koruyucu Özelliği Sağlayan Tablet / Multimetal

Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle Oto Yedek Parça, Uçak-Helikopter Yedek Parça ve Elektronik Devreleri vb. gibi korumakta kullanılır.

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası
Ambalaj 50 tabletlik cam kavanozlarda
Aktif VCI Miktarı min %99
Depolama Ömrü 5 yıl

Tabletler standart olarak 0.9 - 1.1 gr olarak üretilmektedir. Ancak uygulamaya yönelik özel siparişlerde yapılmaktadır.

 4) VCI lı Tablet Elektronik (NCS 6850 27 007 8996)

  Buharlaşarak Koruyucu Özelliği Sağlayan Tablet / Elektronik Devreler

Elektronik Devreleri korumakta çok etkindir.

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası
Ambalaj 25 tabletlik cam kavanozlarda
Aktif VCI Miktarı min %99
Depolama Ömrü 3 yıl

Tabletler standart olarak 0.9 - 1.1 gr olarak üretilmektedir. Ancak uygulamaya yönelik özel siparişlerde yapılmaktadır.

 5) VCI Saşet (Kesecik) Multimetal (NCS 6850 27 007 8997)

  Buharlaşarak Koruyucu Özelliği Sağlayan Saşet / Multimetal

Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle Oto Yedek Parça, Uçak-Helikopter Yedek Parça ve Elektronik Devreleri vb. gibi malzemeleri korumakta kullanılır.

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası
Ambalaj 1 gr lık 50 saşet lik kutuda
Aktif VCI Miktarı min %99
Depolama Ömrü 5 yıl

İstenilen VCI miktarlı saşet yapılmaktadır.

 6) Metal Temizleme Çözeltisi (NCS 6850 27 007 9006)

  Pas Alma Çözeltisi

Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle Oto Yedek Parça vb. gibi temizlemekte kullanılır.

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -10°C ile 30°C arası
Ambalaj 50 litrelik bidonlarda
Depolama Ömrü 3 yıl

Kontrollü salınımlı asidik esaslı olup VCI ve normal korozyon inhibitörleri ihtiva eder.

 7) Pas ve Metal Temizleme Jeli Multimetal (NCS 6860 27 007 9009)

Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle Oto Yedek Parça vb. malzemeleri gibi temizlemekte kullanılır.

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları  -10°C ile 30°C arası
Ambalaj 2*5 litrelik bidonlu karton kutuda
Depolama Ömrü 3 yıl

5 kg lık iki bidondan oluşur. Birinci bidonda Yavaşlatılmış asidik temizleme çözeltisi ve ikinci bidonda VCI ve normal korozyon inhibitörleri ile jelleştirme ajanları ihtiva ederler.

Ayrıca Tek Komponentli Stabil Multimetal Asit Temizleme Jelleri de 2005 ten beri üretilmektedir. Bunlar benzerlerinden çok daha hızlıdır ve korozyon inhibitörleri içerirler.

 8) Temizleme Jeli Alüminyum (NSC 6850 27 007 9010)

Alüminyum, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemeleri temizlemekte kullanılır

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -10°C ile 30°C arası
Ambalaj 2*5 litrelik bidonlu karton kutuda
Depolama Ömrü 3 yıl

5 kg lık iki bidondan oluşur. Birinci bidonda yavaşlatılmış bazik temizleme çözeltisi ve ikinci bidonda VCI ve normal korozyon inhibitörleri ile jelleştirme ajanları ihtiva ederler.

Ayrıca Tek Komponentli Stabil Alüminyum Bazik Temizleme Jelleri de 2005 ten beri üretilmektedir. Bunlar benzerlerinden çok daha hızlıdır ve korozyon inhibitörleri içerirler.

 9) Metal Yüzeylerde Korozyon Önleyici Çözelti -Multi Metal Tip (NSC 6850 27 007 9011)

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -15°C ile 30°C arası
Ambalaj 50 kiloluk bidonlarda
Depolama Ömrü 3 yıl

50 Kg lik bidonlardadır. VCI ve normal korozyon inhibitörleri ihtiva ederler.Metal yüzey üzerinde ultra ince koruyucu film oluştururlar.Bunun için 40-60 °C ısıtılan çözeltiye korunmak istenen parça 15-140 saniye arasında tutulur.Sonra de-iyonize su ile durulanır.

Bakır-pirinç ve diğer bakır alaşımları, Demir Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu aluminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle Oto Yedek Parça vb gibi malzemeleri kullanılırlar.

 10) Metal Yüzeylerde Korozyon Önleyici Çözelti-Bakır ve Aluminyum Alaşımları

 (NSC 6850 27 007 9012)

Bakır-pirinç ve diğer alaşımları, alüminyum ve Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerin korunmasında kullanılırlar.

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama dayanım koşulları -15°C ile 30°C arası
Ambalaj 50 kg lık bidonlarda
Depolama Ömrü 3 yıl

50 kg lık bidonlardadır. VCI ve normal korozyon inhibitörleri ihtiva ederler. Metal yüzey üzerinde ultra ince koruyucu film oluştururlar. Bunun için 40-60 C° ısıtılan çözeltiye korunmak isteyen parçanın özelliğine göre 15-140 saniye arasında tutulur. Sonra de-iyonize suyla durulanır.