Loading...

Sivil Toplum Örgütlerine Üyeliklerimiz

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (CEFIC Üyesidir)

Temsil Düzeyi: Yönetim Kurulu Üyesi

TİSK- Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)

Temsil Düzeyi: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

TOBB Türkiye Kimya Meclisi

Temsil Düzeyi: Meclis Üyesi ve Akademik Danışman

TOBB Türkiye Medikal Meclisi

Temsil Düzeyi: Meclis Üyesi

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı

Temsil Düzeyi: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı