Loading...

Su Bazlı Boya Sökücüler

Su Bazlı Boya Sökücüler Üretim Grubu tek veya çift-komponentli her tip solvent(akrilik, poli üretan, poli ester veya epoksi vb.) veya su bazlı boya kaplamalarının/katmanlarının sökülmesi için gelişmiş su bazlı boya sökücüler de üretmektedir. Kimetsan Boya Sökücüler (klorlanmış solventler, petrol deriveleri, siklohekzanon, kromatlar, dimetil formamid, asitler, bazlar, metil etil keton / metil izobütil keton / veya ketonlar, etanol / metanol / propanol ve izomerleri, butanol & izomerleri, herhangi bir aldehitler vs.gibi) herhangi bir zararlı veya tehlikeli veya yasaklı kimyasallar içermez. Boya sökücüler genellikle metal yüzeylerde korozyona sebebiyet vermezle, genel olarak diğer yüzeyler için de aynı şekilde emniyetlidirler ancak organik malzemelerle temas etmeden önce test edilmelidir. Boya sökücüler; HAPs (Tehlikeli Hava Kirleticiler), POP’s (Kalıcı Organik Kirleticiler) veya herhangi bir yasaklı toksik kimyasal madde içermez.

KİMETSAN boya sökücüler REACH (Registration Evaluation Authorization Restriction of Chemicals) mevzuatının yasaklı kimyasalların kullanımına getirdiği kısıtlamalardan dolayı tüm solvent bazlı boya sökücülerin yerini alacaktır.

KİMETSAN boya sökücüler aynı zamanda AT 552/2009, 2005/42/EC VOC (Uçucu Organik Maddeler) ve RoHs (Restriction of use of Hazardous Materials/Zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanması) direktiflerini karşılamaktadır.

KIMETSAN SU BAZLI BOYA SÖKÜCÜ SİSTEMİ TİPLERİ:

 • • KIMETSAN UNIVERSAL TİP I (Jel formu)
 • • KIMETSAN AMS TİP II (Jel formu)
 • • KIMETSAN IMMERSION TİP I (Daldırma Tipi, Sıvı formu)

Boya sökücülerin bütün tipleri aktivatörlü ve aktivatörsüz olarak kullanılabilir.

Jel form boya sökücüler yüzeye fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanabilir. Yüzey üzerindeki Kuru Film Kalınlığına (KFK) ve boyanın tipine bağlı bağlı olarak; boya sökücü tüketimi 3-5 metrekarelik boyalı yüzey için yaklaşık 1 kg dır (Yaklaşık 25 ft2/lb). Daldırma tipi boya sökücü küçük parçalar için idealdir.

 • • KİMETSAN Boya Sökücünün Tip I Aktive Jel formunun; İki Komponentli 200 mikron kuru film kalınlığındaki solvent bazlı boyayı Aluminyum Levha üzerinden sökme uygulaması. Oda sıcaklığında çıplak metal yüzeye kadar kaplamanın kaldırılma süresi 120 dakikadır (Şekil 1)

Şekil 1 - Kimetsan Tip I Jel Form Boya Sökücü Performansı

 • • KİMETSAN AMS Tip II boya sökücü Jel formunun performans testi alüminyum levhalar (80 mikron KFK’daki KİMETSAN D45 AMS) üzerinde yapılmıştır ve oda sıcaklığında 30 dakika içinde yüzeydeki boya sökülmüştür. Bu özellikteki boya kaplaması ağır hizmet boya sökücüler tarafından bile kolaylıkla çıkartılamaz. (Şekil 2)

Şekil 2 – Kimetsan AMS Tip II Jel Form Boya Sökücü Uygulaması

 • • KIMETSAN Sıvı Daldırma Tip I Sıvı Boya Sökücünün çift komponentli solvent bazlı epoksi boya kaplaması üzerindeki uygulaması: 100 mikron KFK’daki kaplama sıvı boya sökücü içerisine daldırılmıştır. boya yüzeyden 120 dakika içerisinde tamamıyla sökülüp çıkartılmıştır. Aynı kalınlıktaki toz kaplamanın sökülmesi uygulamalarında boya sökücünün performansı çok daha iyidir (Şekil 3).

Şekil 3 –Sıvı Daldırma Tip I Sıvı Boya Sökücünün Toz Kaplamadaki Uygulaması

ÖZELLİKLERİ:

 • • Kısıtlanmış, yasaklanmış veya toksik olan hiçbir kimyasal içermez.
 • • İncelticisi sudur.
 • • 5-50 ° C yüzey sıcaklığında uygulanabilir. Yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda yüzeydeki su buharlaşmasını telafi etmek için su eklenmelidir.
 • • pH 7,0-7,8 civarındadır.
 • • 25 ° C da 30 dakika içinde Buharlaşma % 5 civarındadır.
 • • Aktivatörlü ve aktivatörsüz olarak kullanılabilir.
 • • Fırça, rulo, püskürtme tabancası gibi konvansiyonel yöntemlerin herhangi biri ile kolayca uygulanabilir.
 • • Raf ömrü minimum 12 aydır (açılmamış ambalajlar için raf ömrü 2 yıldır).
 • • Boya sökücü Mg alaşımları hariç yüzey üzerinde herhangi bir renk değişikliği ve korozyona neden olmaz (hafif renk değişikliği olsa bile bu korozyon anlamına gelmez).
 • • Her türlü boya ve kaplamanın hızlı sökülmesini sağlar.
 • • Boya sökme sırasında gaz çıkışı yoktur.
 • • Askeri ekipman üzerinde kullanım için uygundur (Ürünün NATO askeri stok numaralarına sahiptir).
 • •  Gaz tüpleri ve tankları da dahil olmak üzere basınçlı ekipmanlar üzerinde kullanımı güvenlidir.
 • • Petrokimya tesisleri, silo ve depolar gibi yangına hassas yerlerde emniyetli olarak kullanılabilir.
 • • Askeri mühimmat, füzeler ve uçaklar üzerinde emniyetli olarak kullanılabilir.

İLAVE ÖZELLİKLERİ:

 • • Kimetsan Universal ve AMS Boya ve Kaplama Sökücüler halen mevcut en gelişmiş ve güvenli su bazlı boya ve kaplama sökücülerdir.
 • • Universal ve AMS Boya ve Kaplama Sökücüler halen mevcut en ekonomik ve etkili su bazlı boya ve kaplama sökücü sistemlerdir.
 • • Kimetsan Universal ve AMS Boya ve Kaplama Sökücüler geleceğin su bazlı boya ve kaplama sökme teknolojisidirler.

DİĞER AVANTAJLARI:

 • • Tehlikeli atık işlenmesi için tesis kurulması ihtiyacını ve harcamalarını ortadan kaldırır.
 • • Boyama için tahsis edilmiş yerlerin işletme masraflarını ortadan kaldırır.
 • • Havacılıkta; İşlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamasından dolayı üretim ve tamir-bakım yerlerinde ek olarak boyama tesisi kurulumu ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • • Uçakların özel boya ihtiyaçları için uygun yerlere sevk edilmesine gerek kalmayacağı için de taşıma yüküyle gelecek sorunlardan, zamandan ve paradan kazanç sağlar.
 • • Boya sökümü sırasında ortaya çıkan NOx gazları minimize edilmiştir. indirilmiştir.
 • • Yıkama sıklığını azaltır. Antistatik ve hidrofilik özelliklerinden dolayı daha uzun süre yüzeyin temiz kalmasını sağlar.
 • • Enerji maliyetini azaltır. Kaplamalar yumuşak deterjan ve sıcak su ile verimli bir şekilde temizlenebilir. Bu nedenle tehlikeli kimyasallarla yüzey yıkanmasına gerek yoktur.
 • • Çevreyle dost çözümler sunar.
 • • Ürünlerin tamamı Avrupa Birliği REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) mevzuatına uygundur.
 • • EPA-17 de listelenen yasaklı ürünlerden hiçbirini içermez.
 • • Yağ alma, hazırlık, boyama ve temizleme işlemlerinde solvent kullanımına gerek kalmaz. SARA III de tanımlanan eşik değerlerine ulaşması muhtemel limitler sağlar.
 • • Ürünlerde bulunan bileşenlenlerin tamamı California Proposition 65, Community Right to Know List, GeneticToxicology Program, ACGIH TVL, EPA TSCA, OSHA PEL, SARA Sections 302 & 313 dayanarak sağlığa zararlı ürün bulundurmaz.